IEECAS OpenIR
Current Search none
Filters none
 1-20 of 686
Liu, Guijian(lgj@ust 51 Cao, Junji(cao@loess 37 Shen, Zhenxing(zxshe 37
Liu, Yu(liuyu@loess. 31 Huang, Yu(huangyu@ie 29 Huang, Ru-Jin(rujin. 25
Wang, Yunqiang(wangy 20 Zhou, Weijian(weijia 18 Wang, Qiyuan(wangqy@ 17
Song, Yougui(syg@iee 16 Li, Guohui(ligh@ieec 15 Xu, Hai(xuhai@tju.ed 15
Yan, Hong(yanhong@ie 14 Chen, Yi-ping(chenyp 13 Liu, Weiguo(liuwg@lo 13
Wang, Gehui(ghwang@g 13 Cheng, Hai(cheng021@ 12 Sun, Youbin(sunyb@ie 11
Tan, Liangcheng(tanl 11 Tie, Xuexi(tiexx@iee 11