IEECAS OpenIR  > 科技外事处
Chinese universities: gear up for Nobels
Chen, YP (Chen, Yi-Ping)[ 1 ]; Lin, YS (Lin, Yi-Shan)[ 1 ]; Zhang, Y (Zhang, Yi)[ 1 ]
2014-11-27
发表期刊NATURE
卷号515期号:7528页码:493
文章类型期刊论文
收录类别SCI
语种英语
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ieecas.cn/handle/361006/9693
专题科技外事处
通讯作者Chen, YP (Chen, Yi-Ping)[ 1 ]
作者单位Institute of EarthEnvironment, Chinese Academy ofSciences, Xi’an, China
推荐引用方式
GB/T 7714
Chen, YP ,Lin, YS ,Zhang, Y . Chinese universities: gear up for Nobels[J]. NATURE,2014,515(7528):493.
APA Chen, YP ,Lin, YS ,&Zhang, Y .(2014).Chinese universities: gear up for Nobels.NATURE,515(7528),493.
MLA Chen, YP ,et al."Chinese universities: gear up for Nobels".NATURE 515.7528(2014):493.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
Chinese universities(540KB)期刊论文作者接受稿开放获取CC BY-NC-SA请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Chen, YP (Chen, Yi-Ping)[ 1 ]]的文章
[Lin, YS (Lin, Yi-Shan)[ 1 ]]的文章
[Zhang, Y (Zhang, Yi)[ 1 ]]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Chen, YP (Chen, Yi-Ping)[ 1 ]]的文章
[Lin, YS (Lin, Yi-Shan)[ 1 ]]的文章
[Zhang, Y (Zhang, Yi)[ 1 ]]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Chen, YP (Chen, Yi-Ping)[ 1 ]]的文章
[Lin, YS (Lin, Yi-Shan)[ 1 ]]的文章
[Zhang, Y (Zhang, Yi)[ 1 ]]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。