IEECAS OpenIR
浏览/检索结果: 共2599条,第1-20条
条数/页:   排序方式:
-
作者:  Quan SM(权思敏)
Hydrological changes in Shuangchi Lake, Hainan Island, tropical China, during the Little Ice Age 期刊论文
作者:  Zhang, WC(Zhang, Wenchao);  Yan, H(Yan, Hong);  Lu, FY(Lu, Fengyan);  Ma, XL(Ma, Xiaolin);  Dodson, John;  Heijins, Henk;  Zhou, WJ(Zhou, Weijian);  An, ZS(An, Zhisheng);  Liu, CC(Liu, Chengcheng);  Cheng, P(Cheng, Peng);  Li, JY(Li, Jianyong)
Geochemical behavior of hazardous volatile elements in coals with different geological origin during combustion 期刊论文
作者:  Hu, Guangqing;  Liu, Guijian;  Wu, Dun;  Fu, Biao
Optical characteristics and source apportionment of brown carbon in winterPM2.5 over Yulin in Northern China 期刊论文
作者:  Lei,YL(Lei,Yali);  Shen, ZX(Shen,Zhenxing);  Wang, QY(Wang, Qiyuan);  Zhang,T(Zhang,Tian);  Cao,JJ(Cao,Junji);  Sun,J(Sun,Jian);  Zhang,Q(Zhang,Qian);  Wang, LQ(Wang, Linqing);  Xu, HM(Xu,Hongmei);  Tian,J(Tian,Jie);  Wu,JM(Wu,Jiamin);  Shen,Zhenxing
Optical characteristics and source apportionment of brown carbon in winter PM2.5 over Yulin in Northern China 期刊论文
作者:  Lei, Yali;  Shen, Zhenxing;  Wang, Qiyuan;  Zhang, Tian;  Cao, Junji;  Sun, Jian;  Zhang, Qian;  Wang, Linqing;  Xu, Hongmei;  Tian, Jie;  Wu, Jiamin
Heterogeneous activation of peroxymonosulfate by LaFeO3 for diclofenac degradation: DFT-assisted mechanistic study and degradation pathways 期刊论文
作者:  Rao, YongFang;  Zhang, Yufei;  Han, Fuman;  Guo, Huichao;  Huang, Yu;  Li, Ruoyu;  Qi, Fei;  Ma, Jun
Environmental toxicants impair liver and kidney function and sperm qualityof captive pandas 期刊论文
作者:  Chen, YP(Chen, Yiping);  Liu, Q(Liu,Qiang);  Ma, QY(Ma,Qingyi);  Lorraine Maltby;  Ellison,Aaron M;  Zhao,Y(Zhao,Yan);  Chen, Yiping
Synthesis of a Bi2O2CO3/ZnFe2O4 heterojunction with enhanced photocatalytic activity for visible light irradiation-induced NO removal 期刊论文
作者:  Huang, Yu;  Zhu, Dandan;  Zhang, Qian;  Zhang, Yufei;  Cao, Jun-ji;  Shen, Zhenxing;  Ho, Wingkei;  Lee, Shun Cheng
Mid-late Holocene temperature and precipitation variations in the Guanting Basin, upper reaches of the Yellow River 期刊论文
作者:  Zhao, Hui;  Huang, Chun Chang;  Wang, Huanye;  Liu, Weiguo;  Qiang, Xiaoke;  Xu, Xinwen;  Zheng, Zixing;  Hu, Ying;  Zhou, Qiang;  Zhang, Yuzhu;  Guo, Yongqiang
Breakpoint lead-lag analysis of the last deglacial climate change and atmospheric CO2 concentration on global and hemispheric scales 期刊论文
作者:  Liu, Zhi;  Huang, Shaopeng;  Jin, Zhangdong
Breakpoint lead-lag analysis of the last deglacial climate change andatmospheric CO2 concentration on global and hemispheric scales 期刊论文
作者:  Liu, Z(Liu, Zhi);  Huang, SP(Huang, Shaopeng);  Jin, ZD(Jin, Zhangdong);  Huang, Shaopeng
A symmetrical CO2 peak and asymmetrical climate change during the middle Miocene 期刊论文
作者:  Ji, Shunchuan;  Nie, Junsheng;  Lechler, Alex;  Huntington, Katharine W.;  Heitmann, Emma O.;  Breecker, Daniel O.
Simultaneous functionalization and magnetization of biochar via NH3 ambiance pyrolysis for efficient removal of Cr (VI) 期刊论文
作者:  Mian, Md Manik;  Liu, Guijian;  Yousaf, Balal;  Fu, Biao;  Ullah, Habib;  Ali, Muhammad Ubaid;  Abbas, Qumber;  Munir, Mehr Ahmed Mujtaba;  Ruijia, Liu
Characterization and cytotoxicity of PAHs in PM2.5 emitted from residential solid fuel burning in the Guanzhong Plain, China 期刊论文
作者:  Sun, Jian;  Shen, Zhenxing;  Zeng, Yaling;  Niu, Xinyi;  Wang, Jinhui;  Cao, Junji;  Gong, Xuesong;  Xu, Hongmei;  Wang, Taobo;  Liu, Hongxia;  Yang, Liu
Role of the Tian Shan Mountains and Pamir Plateau in Increasing Spatiotemporal Differentiation of Precipitation over Interior Asia 期刊论文
作者:  Sha, Yingying;  Shi, Zhengguo;  Liu, Xiaodong;  An, Zhisheng;  Li, Xinzhou;  Chang, Hong
Chemical speciation and risk assessment of cadmium in soils around atypical coal mining area of China 期刊论文
作者:  Cheng, SW(Cheng, SIiwei);  Liu, GJ(Liu, Guijian);  Sun, RY(Sun, Ruoyu);  Liu, Guijian
Variations of Particle Size Distribution, Black Carbon, and Brown Carbon duringa Severe Winter Pollution Event over Xi’an, China 期刊论文
作者:  Zhang,Q(Zhang,Qian);  Shen,ZX(Shen,Zhenxing);  Lei,YL(Lei,Yali);  Wang,YS(Wang,Yueshe);  Zeng,YL(Zeng,Yaling);  Wang, QY(Wang,Qiyuan);  Ning,Z(Ning,Zhi);  Cao,JJ(Cao,Junji);  Wang,LQ(Wang,Linqing);  Xu,HM(Xu,Hongmei);  Shen,Zhenxing
The linkages with fires, vegetation composition and human activity in response to climate changes in the Chinese Loess Plateau during the Holocene 期刊论文
作者:  Tan, Zhihai;  Han, Yongming;  Cao, Junji;  Huang, Chun Chang;  Mao, Longjiang;  Liu, Zhao;  An, Zhisheng
Global Modern Charcoal Dataset (GMCD): A tool for exploring proxy-fire linkages and spatial patterns of biomass burning 期刊论文
作者:  Hawthorne, Donna;  Mustaphi, Colin J. Courtney;  Aleman, Julie C.;  Blarquez, Olivier;  Colombaroli, Daniele;  Daniau, Anne-Laure;  Marlon, Jennifer R.;  Power, Mitchell;  Vanniere, Boris;  Han, Yongming;  Hantson, Stijn;  Kehrwald, Natalie;  Magi, Brian;  Yue, Xu;  Carcaillet, Christopher;  Marchant, Rob;  Ogunkoya, Ayodele;  Githumbi, Esther N.;  Muriuki, Rebecca M.
Single particle characterization of summertime particles in Xi'an (China) 期刊论文
作者:  Chen, Yang;  Liu, Huanwu;  Yang, Fumo;  Zhang, Shumin;  Li, Wentao;  Shi, Guangming;  Wang, Huanbo;  Tian, Mi;  Liu, Suixin;  Huang, Rujin;  Wang, Qiyuan;  Wang, Ping;  Cao, Junji